home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


haaieind

 

haaieind

Het haaieind is het uiteinde van de g.g. delen (geschaafde en geploegde delen) van het dakbeschot die op de hoekkepers bevestigd worden of op eventuele vulstukken. De uiteinden worden dus niet op de gordingen bevestigd.