home bouwencyclopedie   vakbladen

disclaimer / , cookies, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


grindkoffer

 

grindkoffer

Een grindkoffer is (meestal) een kuil met worteldoek, gevuld met grind waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem opgenomen te worden, dus zonder dat de bodem dichtslibt. Om te voorkomen dat zand en gronddeeltjes tussen het grind komen wordt een filterdoek rondom het grindpakket aangebracht. 

Grindkoffers voorkomen verdroging van de grond, met name in steden. Doel van de grindkoffer is ook het schone regenwater niet af te voeren naar het riool maar te gebruiken voor bv. de tuin. Het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool naar een grindkoffer heeft ook het voordeel dat, bij omvangrijker gebruik hiervan, het overstromen van de riolering bij stortbuien vermeden wordt.

Een paar aandachtspunten:
- grindkoffer tot in doorlatende grond (bv. zand) anders kan het hemelwater niet weglopen (geen klei en veen)
- afstand tot gebouwen minimaal 1 m en tot bomen minimaal 2 m
- alleen schoon regenwater door een grindkoffer voeren (geen afvoeren van keuken en badkamer e.d.)
- geen grindkoffer aanbrengen indien er afvoer is van een volledig zinken of koperen daken (milieutechnisch bezwaar)
- in bepaalde gevallen kan een grindkoffer van nut zijn om bij te lage grondwaterstand de houten heipalen nat te houden.

Een grindkoffer kan op kleine schaal bv. in de tuin gerealiseerd worden, op grote schaal kan het een groter gebied zijn dat voor juiste afvoer van hemelwater zorgt (een wadi).
Met dank aan Orga Architect en Waterbewust.
Verg. zandpaal.
Eng. soakaway