home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


green architecture, groene architectuur, earthships, aarden huizen, energiebesparing

 

green architecture

"Groene architectuur". De term green architecture wordt gebruikt om economisch, energiebesparend, milieuvriendelijk en duurzaam bouwen aan te geven. Dat kan op vele manieren. Hergebruik van materialen en energiebewustheid geven de boventoon. Milieuvriendelijk wordt opgevat als "minder belastend voor het totale milieu", dus energiezuinig, gebouwd met hergebruik van materialen en met materialen die de aarde zo min mogelijk belasten. 

Minder belang wordt gegeven aan het "passen in de omgeving", ook milieuvriendelijk immers, terwijl dat vanuit het standpunt van de ontwerper  interessanter is. Het meest eigene aan "groen" zijn dan de gebouwen die bijvoorbeeld een aarden dak hebben of organisch zijn vormgegeven. Deze earthships of aarden huizen liggen gedeeltelijk onder de grond. Vaak zijn het luxe paardjes van welgestelden die op de een of andere manier "het milieu" hebben omarmd.
Nadeel van deze manier van bouwen in nattere gebieden is dat de waterdichtheid van de woning zeer belangrijk is. Verder kan licht moeilijk toetreden tot de woning en is de woning vaak veel minder duurzaam dan ooit het plan was. De foto's tonen dat earthships e.d. meestal wel een interessante of in ieder geval opvallende architectuur hebben.

Een aantal voorbeelden van green architecture: 

 


Zie ook ecologisch bouwen, organische architectuur, passiefhuis, groendak, verticale tuin (groengevel), earthships bij LowTech.