home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


gewapend metselwerk

 

gewapend metselwerk

Gewapend metselwerk is metselwerk waarbij in de lintvoegen (horizontale voegen) wapening is opgenomen. 
De wapening van metselwerk kan op verschillende manieren plaatsvinden:
- twee staaldraden met een zig-zag staaldraad ertussen (eventueel met een soort grote kram in de stoorvoeg losjes bevestigd zodat beweging nog mogelijk is)
- een rooster van strekmetaal.

Wapening van metselwerk wordt toegepast:
- om een latei van metselwerk te maken
- wanneer extra stevigheid in het metselwerk nodig is, bijvoorbeeld:
    bij plaatselijke belasting van een dwars op het metselwerk gelegen stalen bint,
    bij een borstwering,
    bij een muur met een muurdeksel.

"Ductiliteit is waarschijnlijk de belangrijkste vereiste voor alle gewapend metselwerk met een constructieve functie. Ductiliteit is het vermogen van een materiaal om zeer grote vervormingen te ondergaan zonder dat breuk optreedt."

Werkwijze
"Fisufor wapening wordt in het midden van de metsellaag geplaatst met inachtneming van minimaal 15 mm morteldekking tussen de langsdraad en de buitenzijde van de voeg."
Breng de mortel aan op het metselwerk en plaats de wapening, of: plaats de wapening op het metselwerk en breng de mortellaag aan.
De wapening Fisufor 3D, met afstandhouder, voldoet aan de Eurocode; door de ronde afstandhouder wordt ervoor gezorgd dat de wapening verticaal in het midden van de lintvoeg ligt.
Leg de benen van een T-verbinding niet in hetzelfde vlak, maar bijvoorbeeld een laag lager of hoger.


latei van gewapend en daarmee zelfdragend metselwerk:


een voorbeeld van een T-verbinding; de T niet in hetzelfde vlak leggen (fisufor van steel for bricks):


afstandhouder voor betere plaatsing in de mortelvoeg (fisufor 3d van steel for bricks):


doorgeknipte wapening bij dilatatievoegen, en een dilatatiesleutel (dilatatieanker, glijanker; steel for bricks):  


gewapend metselwerk met een rooster (maaswerk; macromesh):


Documentatie
- Fisufor draagconstructies voor gebouwen (Steel for bricks)

Zie o.m. Steel for bricks.

Zie ook lateivoorbeelden, onder Zelfdragende "latei" door gewapend metselwerk.

Eng. reinforced brickwork