home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


gevolgklasse

 

gevolgklasse

Elke constructie in de bouw (gebouw, kunstwerk e.d.) moet constructief veilig zijn. De Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) zijn op deze stelling gebaseerd. Onderscheid is gemaakt in enerzijds ontwerp en berekening en anderzijds bekwame uitvoering en maatregelen wat betreft kwaliteitsbeheer. In de nationale bijlage B van NEN-EN 1990 zijn o.m. de gevolgklassen hierbij betrokken. 
Het handelt hier om de gevolgen van het bezwijken van de constructie, waarbij het aantal mensenlevens *) dat bedreigd wordt centraal staat. (Kennisportaal Constructieve Veiligheid geeft als definitie van gevolgklasse: "Klasse waarin een constructie wordt ingedeeld volgens NEN-EN 1990, waarbij de ernst van de gevolgen van bezwijken van de constructie maatgevend is voor de bepaling van de klasse.")

Vooral bij de introductie van nieuwe producten (NDP) is de gevolgklasse een belangrijk gegeven (NDP staat voor New Product Development).

Het begrip risico is algemeen te kwantificeren als: risico = kans x gevolgen. Bij de gevolgklasse speelt de kans op bezwijken blijkbaar geen rol, wel de reikwijdte van het gevolg.
De (normatieve) gevolgklassen zijn in drie categorieŽn ingedeeld: CC1, CC2 en CC3 ook wel simpelweg gevolgklasse 1, 2 en 3. (CC staat voor Consequence Class.)

     
gevolgklasse omschrijving voorbeelden van toepassingen
CC1 grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens (enkele tientallen), en/of zeer grote economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving hoogbouw (h>70m),
tribunes,
tentoonstellingsruimten,
concertzalen,
grote openbare gebouwen
CC2 middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of aanzienlijke economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving woongebouwen,
kantoorgebouwen,
openbare gebouwen,
industriegebouwen (3 of meer verdiepingen)
CC3 geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of kleine of verwaarloosbare economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving landbouwbedrijfsgebouwen,
tuinbouwkassen,
standaard eengezinswoningen,
industriegebouwen (1 of 2 verdiepingen)


Voor tijdelijke bouwwerken, anders dan woonfunctie, met een levensduur van 5 jaar geldt: de ontwerp-levensduur voor CC2 en CC3 is minimaal 15 jaar, voor CC1 is 5 jaar.

Naast de gevolgklassen zijn andere aspecten (alle informatief, niet normatief!): 
- betrouwbaarheidsklassen RC3, RC2, RC1 (RC staat voor Reliability Class; een normatief gegeven; de partial action factor KFI is resp. 1,1 1,0 en 0,9)
- niveaus van supervisie van ontwerp en berekening DSL3, DSL2 en DSL1 (DSL staat voor Design Supervision Level; een informatief gegeven)
- niveaus van inspectie tijdens uitvoering IL3, IL2, IL1 (IL staat voor Inspection Level; een informatief gegeven).

Met dank aan Kennisportaal Constructieve Veiligheid 

Eng. Consequence Class (CC)

*)  Het leven van kippen, varkens, koeien e.d. lijkt zonder waarde. Zů raar dat veel stof en elektrische apparaten voor brand zorgen in stallen. Boeren en overheid doen ogen en oren dicht, en hersens op nul.