home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


geschifte steen

 

geschifte steen

Een geschifte steen is een in de lengterichting horizontaal doorgezaagde baksteen. Vergelijk de klisklezoor die verticaal is doorgezaagd of gehakt.


geschifte steen (de snor bouwtechniek):


Zie ook lepe steen, varken.

Eng. brick cut lengthwise