home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ganggesteente

 

ganggesteente

Ganggesteente is één van de drie soorten stollingsgesteente. Ganggesteente is in spleten of gangen in de aardkorst gestold magma. 
De overgangsvorm tussen de twee groepen dieptegesteenten en uitvloeiingsgesteenten zijn de ganggesteenten en ontstaan bij stolling van het magma in spleten of breuklagen in de bovenste lagen van de aardkorst. Omdat de ganggesteenten zich ruimtelijk bevinden tussen de dieptegesteenten en uitvloeiingsgesteenten zijn zij eigenlijk een product van beide gesteenten en krijgen zij daarom altijd een dubbele naam, bijvoorbeeld granietporfier.
Ganggesteenten worden vaak als vloeren toegepast. 


ganggesteente (pegmatiet met aplietgang; zwerfsteenweb):


Zie verder bij gesteentecyclus, natuursteen.

Eng. igneous magma, gangue