home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


dragend

 

dragend

Dragend in samenstellingen als "dragende functie", "dragende muur", "dragende zuil" e.d. betekent dat het voorwerp meewerkt om de dak of verdieping(en) erboven te dragen, anders gezegd: het bouwonderdeel heeft een constructieve functie.

Een dragende muur mag dus nooit zonder vervangende constructie worden verwijderd of doorgebroken. Niet-dragende (niet-betonnen) muren komen vaak voor bij betonbouw, waar immers de betonwanden en muren de dragende functie hebben en de overige wanden niet dragend hoeven te zijn. Niet-dragende muren kunnen over het algemeen worden verwijderd zonder constructieve gevolgen.


de kariatiden verbeelden de dragende functie letterlijk
:


kolombekisting voor dragende kolommen (peri):


Dragend heeft uiteraard een relatie met draagkracht. Draagkracht heeft meestal betrekking op de dragende functie van de ondergrond.

Zie ook bijvoorbeeld stapelbouw en skeletbouw.

Eng. loadbearing, supporting