home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


doorvoerpan

 

doorvoerpan

De doorvoerpan wordt in een pannendak gebruikt als kanaal voor bijvoorbeeld de aanvoer van verse lucht en de afvoer van rookgassen. 


Zie bij dakdoorvoer en vooral voorbeelden van andere dakpannen (doorvoerpannen).

Afbeelding Klusidee.