home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


constructie

 

constructie

1. De constructie is het dragende deel van een bouwwerk, bv. de betonconstructie (het betonnen skelet) van een gebouw of de staalconstructie van vakwerkliggers.
Berekening van constructies van ir. D. Vandepitte.
De term constructie is via het Frans ontleend aan het Latijnse constructio (samenvoeging, bouw, opbouw); het Latijnse werkwoord construere is gevormd uit  com (samen, met) en struere (bouwen, oprichten); bron Etymologiebank.

Eng. structure, construction


2. Figuurlijk is een constructie een afbeelding van een structuur, dus iets met een bepaalde opbouw.

Eng. structure, arrangement, construct