home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


constructeur

 

constructeur

In de bouw is de constructeur degene die de uitvoering van een bouwwerk of brug berekent en tekent.
Vooral bij grote of complexe werken wordt de constructeur vermeld, bijvoorbeeld bij de bouw van het gebouw Montevideo in Rotterdam: constructeur ABT Consult Delft (foto rechts). 

Voorbeeld van Calduran: "Bij het berekenen van kalkzandsteenconstructies kan de constructeur gebruik maken van NEN 6790, de TGB Steen (Technische Grondslagen voor Bouwconstructies Steen). Hierin staan onder andere berekeningsmethoden voor de bepaling van draagkracht en stabiliteit."

Leveranciers van bouwmaterialen hebben vaak speciale computerprogramma's beschikbaar waarmee constructeurs de specialistische berekeningen kunnen uitvoeren.
Ook bij het ontwerp van bijvoorbeeld vliegtuigen en schepen worden (andere) constructeurs ingeschakeld.

Constructeursregister (RC/RO)


De term constructeur is afgeleid van de term constructie, die afkomstig is van het Franse construction (bouw; gebouw), uit het Latijnse constructio (opbouw; zinsconstructie) bij het werkwoord construere (verleden deelwoord constructus; samenvoegen, verbinden, opstapelen, bouwen), gevormd uit com- (samen, met) en struere (bouwen, oprichten); bron Etymologiebank.

Eng. structural engineer