home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bvo, bruto vloeroppervlakte, nvo, vvo

 

Advertentie:

bvo, nvo, vvo

1. BVO staat voor bruto vloeroppervlakte, een term die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld een gebouwanalyse, een investeringsraming of het plannen van de energiebehoefte van gebouwen.
"De BVO is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen" (Jellema). De bruto vloeroppervlakte is dus inclusief bijvoorbeeld ingesloten buitenruimte, trappen, liftkokers, schalgaten, installatieruimten, delen onder 1,5 m hoogte e.d. 

Het deel van het gebouw dat effectief gebruikt kan worden, wordt netto vloeroppervlakte of nuttige vloeroppervlakte (NVO of NO) genoemd. Daarnaast kennen we de verwarrende term vrij verhuurbare oppervlakte genoemd (VVO); bijvoorbeeld gangen, sanitaire ruimten en vensterbanken worden tot de VVO gerekend. En zelfs de nuttige functionele oppervlakte of NFO.

NEN2580 behandelt het meten van gebouwen.


voorbeeld van een vastgoedanalyse (uva):


oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo (hier oppervlak
ken genoemd); nen 2580; klik voor groter:


huisvestingsanalyse;
klik voor groter (fourman & busac associates):


Zie bijvoorbeeld Bouwtechnische keuring.

Eng. GFA (gross floor area); nuttige vloeroppervlakte is usable floor area; verhuurbare vloeroppervlakte is (net) leasable area, (net) lettable area, (net) rentable area (Am.)


2. BVO wordt ook gebruikt als afkorting voor bedrijfsvloeroppervlakte.

Eng. business floor space, floor space used for business purposes