home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


brandwerendheid, brandweerstand

 

brandwerendheid, brandweerstand

Van een bouwelement kan de brandwerendheid Rf gedefinieerd worden als de tijd die het bouwelement tijdens de genormaliseerde proef gelijktijdig voldoet aan die criteria thermische isolatie, vlamdichtheid en stabiliteit. Het getal, Rf=1 tot 6, geeft dus het aantal uren brandweerstand weer. 

Een andere R om de brandwerendheid te benoemen is per aantal minuten, de R wordt in dit geval gegeven door 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 en 240.
In het Bouwbesluit is sprake van een brandwerendheid in minuten. Belangrijkste criterium is de mate waarin de uitbreiding van een brand wordt vermeden.
"Een brandproef simuleert hoe lang het duurt voordat het vuur van een ontwikkelde brand in een bepaalde ruimte door de constructie overslaat naar een naastgelegen ruimte. (Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de brandweerstand van dakelementen.)"

Brandwerendheid in het Bouwbesluit (art. 2.10):

woonfunctie

tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten
indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau 60 minuten
indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m en geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau 90 minuten
indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau 120 minuten


Met betrekking tot de brandwerendheid van constructies worden drie belangrijke criteria onderscheiden:
- R: moment van bezwijken
- E: vlamdichtheid 
- I: isolerend vermogen
en bijkomende prestaties:
- W: straling 
- M: mechanische belasting 
- S: rookdichtheid 
- C: zelfsluitend 
- G: roetweerstand.
De foto's tonen de vergroting van de brandwerendheid door hout en staal te voorzien van een brandwerende coating.


De tijdsduur van het bezwijken als bedoeld in artikel 2.10 van het Bouwbesluit wordt afhankelijk van het materiaal van de bouwconstructie bepaald volgens NEN-EN 1992, NEN-EN 1993, NEN-EN 1994, NEN-EN 1995, NEN-EN 1996, NEN-EN 1999 of NEN 6069.

Met dank aan Rockwool en Isobouw. Foto's "schuimcoating" Multifire.

Zie ook Efectis (test en beoordeelt materialen, systemen en gebouwen met betrekking tot brandgedrag en brandwerendheid, o.m. meubilair, vloerbedekking, leidingen, doorvoerafdichtingen, actieve blussystemen, ventilatiesystemen voor vluchtroutes enz.), Hout en Brand van Houtinfo, Brandveilig met Staal en Brandwerende Constructies.

Eng. fire resistance; mate van brandwerendheid is fire grading, fire-resistance grading, fire rating (Am.); voorbeeld: a fire grading of 30 minutes is required