home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


bouwmuur

 

bouwmuur

Een bouwmuur is een constructieve wand, dus een dragende muur (draagmuur). 
De eerste figuur hieronder toont rechts een bouwmuur (tussen appartementen) van 250 mm dikte van beton, de tweede figuur een bouwmuur van 300 mm van kalkzandsteen.Afbeeldingen VBI Appartementenvloer.

Eng. bearing wall, load-bearing wall