home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bouwkuip

 

bouwkuip

Een bouwkuip is een gesloten damwand voor een te ontgraven bouwput, d.w.z. een "kuip" waar grond en vaak water van buiten de bouwput niet in de bouwput kunnen dringen. 
Stalen damwandplanken, al of niet met dwarsverbindingen of met trekpalen/groutinjectie (groutanker)door de damwand, geven de benodigde weerstand van de bouwkuip tegen de druk van grond en water. Damwandplanken worden de grond in getrild om de omgeving te sparen (minder grondverdringing dan bij gewoon heien; minder geluidsoverlast). Grondwater in de bouwkuip kan met grondwaterpompen worden verwijderd.


bouwkuip in wording, beukenlaan, eindhoven (wagemaker):


bouwkuip, uitbaggeren (knoop baggerwerken):


bouwkuip met betonnen kuip (indymedia antwerpen):


bouwkuip van het torengebouw beddingstraat antwerpen; de "kuip" wordt aan de binnenzijde gestut door schoorpalen, anno 1929 (pieternet):


Zie damwand- en bouwkuipvoorbeelden, diepwand.
Verg. bouwput, damwand.

Eng. (omringd door grond) construction pit; (omringd door water) cofferdam