home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


BouwGarant

 

BouwGarant

Aannemers die zijn aangesloten bij de Stichting BouwGarant voldoen aan gedefinieerde eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma's en verzekeringen, legt afspraken schriftelijk vast, biedt de bouwgarantie aan en beschikt over een klachtenprocedure.
Een eis is dat de aannemer moet zijn aangesloten bij Bouwgarant.

Nieuwbouwgarantie
De Nieuwbouwgarantie omvat o.m.:
- "Afbouwwaarborg. Indien uw bouwbedrijf tijdens de bouw failliet gaat, wordt de schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.
- "Herstelwaarborg. De herstelwaarborg gaat drie maanden na oplevering van de woning in. In de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling vindt u de termijnen van de garantie. Deze is over het algemeen zes jaar, maar kent op onderdelen kortere termijnen. Voor ernstige gebreken kent de BouwGarant Nieuwbouwgarantie een termijn van tien jaar."
De kosten van de Nieuwbouwgarantie bedragen 0,4% van de koop/aanneemsom incl. btw met een minimum van 350 euro (excl. btw). De maximale aanneemsom is 750.000 euro.

Verbouwgarantie
De Verbouwgarantie biedt onder meer een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken. Belangrijkste zekerheden:
- mocht uw aannemer failliet gaan, dan heeft u met de Verbouwgarantie de zekerheid dat het werk wordt afgebouwd
- de Verbouwgarantie beschermt u tegen verborgen gebreken (6 maanden) en constructieve gebreken (18 maanden) na oplevering.
De kosten zijn 0,2% van de aanneemsom (incl. btw), met een minimum van 100 euro (excl. btw) (2013). De verbouwgarantie bij een aanneemsom van bijvoorbeeld 60.000 incl. btw kost 120 euro excl. btw. De maximale aanneemsom is bij de verbouwgarantie is 350.000 euro.

Zie Bouwgarant en Verbouwgarantie, ook voor allerlei gegevens over bouwen en verbouwen.

Zie ook GIW en Verbouwwijzer.