home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bordes

 

bordes

1. Een bordes is een verhoogde stoep met treden aan een huis of ander bouwwerk. Zie ook bij pui.
Eng. front steps, stoop (Am.), flight of steps


2. Ook: palier. Een bordes is een platform boven aan of midden in een trap. Een bordes wordt meestal geplaatst waar de trap van richting verandert, zie de afbeelding rechts (Hythe Joinery). Vooral bij een extreem lange trap dient een bordes om even uit te rusten.

Het Bouwbesluit 2012 vermeldt: "Een trap als bedoeld in artikel 2.27, sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m."Zie voorbeelden van trappen en  vele afbeeldingen en trapkenmerken (pdf van ir. Chr. Decaesstecker van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTCB).

Eng. landing; halverwege de trap:  half-landing, halfspace landing; 
Fr. palier


3. Bordes is ook de benaming voor het platform bij een kleine, meestal open lift, het grondvlak waarop gestaan wordt en dat vaak nog verticaal geklapt kan worden. (Een platformlift is een lift die geen liftput, machinekamer en dakopbouw nodig heeft.)


bordes is platform bij lift (qlift):