home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


blokkeel

 

Advertenties:

blokkeel

1. Blokkeel is de horizontale uitstekende balk die van de muur(plaat) naar de kreupele stijl of naar het juk loopt.
De blokkeel zorgt voor een stevige verbinding van kreupele stijl of juk met de muur(plaat).Het meervoud is vaak blokkeels, vooral bij bouwhistorici.

Zie ook bij kapconstructies, krommer en andere bouwelementen die (enigszins) uit de muur steken en meer of minder een dragende functie hebben: atlant, console, cul-de-lampe, draagsteen, gootklos, kariatide, klos, korbeel, kraagsteen, neut, rondboogfries, sleutelstuk.

Eng. spur tie


2. De blokkeel is de console aan een houten pui waarop een bovenverdieping rust. 
Met dank aan Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse.