home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bims

 

bims

Bims is vulkanisch puimsteen. Dit materiaal met een lage volumieke dichtheid, blijkt bijzonder geschikt als ophoog- en aanvulmateriaal in zettingsgevoelige gebieden. In dergelijke gebieden is het toepassen van bouwstoffen met een lage dichtheid van groot belang. Op langere termijn kan ophoging c.q. aanvulling met een lichtgewicht materiaal duurzamer zijn dan met een zwaar materiaal. Dit omdat de druk op de bodem lager zal zijn. 
Bims beschikt over lucht gevulde gesloten poriŽn, waardoor dit ook een ideale isolator is.
Toepassingen zijn bodemisolatie onder woningen, onder wegen e.d., als tijdelijke rijbanen, in leidingsleuven, achter damwanden.


bims, doorsnee:


bims (kreis kleve):


Zie ook drijfsteen, bimsbeton, lavakorrels.

Eng. pumice