home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


bilhamer

 

bilhamer

Een bilhamer wordt gebruikt om in steen een bil (of ril) te maken zoals bijvoorbeeld bij een molensteen.Zie verder Voorbeelden van hamers (bilhamer).

Eng. millstone-pick