home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


bijeenkomstfunctie

 

bijeenkomstfunctie

Begrip uit het Bouwbesluit waarmee de gebruiksfunctie van een gebouw wordt aangegeven. Voorbeelden van gebouwen met een bijeenkomstfunctie zijn kerken en musea. 

Andere gebruiksfuncties en meer gegevens.