home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


betondekking

 

Advertenties:

betondekking

De betondekking van een betonnen constructie is de afstand tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal. 
Primair doel van de betondekking is vooral het staal van de wapening te vrijwaren van chloriden (en vocht en zuurstof) omdat anders het staal gaat roesten. Deze corrosie laat het staal zwellen waardoor het beton wordt weggedrukt, er scheuren ontstaan en uiteindelijk het beton zijn functie verliest (opvangen van vooral trekkrachten in het beton). Verder werkt de betondekking mee om de trekkrachten in het beton(staal) te "spreiden".


voorbeeld van betondekking bij verloren bekisting (afbeelding joostdevree):


De minimale betondekking is afhankelijk van de eisen die aan het beton worden gesteld:
- milieuklasse (een chemisch agressiever milieu vereist een grotere dekking)
- sterkteklasse (kwaliteit van het beton)
- duurzaamheid (levensduur).

Een goede betondekking is ca. 40-50 mm, afhankelijk van de situatie (zie ook bv. NEN-EN 020 bij milieuklasse waar waarschijnlijk, gezien de ervaringen de laatste jaren, nog te geringe dekkingen staan vermeld). 
Om de minimale betondekking mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van afstandhouders op de wapening.
De maximale betondekking is afhankelijk van de constructie: bij een te grote betondekking kan het wapeningsstaal niet voldoende meewerken om de krachten op te vangen.

De betondekking kan met speciale meters worden onderzocht (betondekkingsmeters, wapening-detectoren).


corrosie door te geringe betondekking (sw concrete repairs)


Zie ook wapeningsnet.

Eng. concrete cover