home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


beschoeiing

 

beschoeiing

Een beschoeiing is een oeverbescherming bestaande uit een loodrechte wand die het afkalven van de oever in het water tegengaat. Het is een eenvoudige uitvoering van een waterkering.
Het afbrokkelen van de oever treedt op zowel door het wegzakken van de oevergrond in het water (door hoogteverschillen en het meevoeren van grond door regen e.d.) als door het continu klotsende water tegen de oever. Beschoeiingen fungeren dus op twee manieren als erosieremmer. Op de beschoeiing kan een deksloof worden toegepast als versteviging en bescherming van de beschoeiing.

Beschoeiingen bestaan meestal uit een aantal planken op elkaar (dus horizontaal tegen elkaar) of uit een soort damwandplanken (verticaal tegen elkaar). Ook bestaan er beschoeiingsmatten die gebruikt worden als de erosie niet zo groot is, want de grondkerende eigenschappen zijn zeer beperkt; met paaltjes worden de matten aaneen gehouden.
Verder zijn er speciale "ecoblokken", doorgroeibare en begroeibare blokken, met een structuur waaraan zich dieren en planten hechten (in de buitenwateren o.m. wieren en schelpdieren). 
Het Prolock systeem Omega (pdf) is een gerecycled pvc-beschoeiing met versteviging van houten palen en een deksloof. Dit systeem wordt meestal toegepast met vurenhouten palen ("sterkte" 15 kNm/m) maar kan ook met hardhouten palen worden uitgevoerd (27 KNm/m).

Bedenk bij wel vooral hogere beschoeiingen dat er speciale trapjes, loopplanken, reddingsbruggen o.d. moeten zijn zodat ook de jongere mensen en waterdieren vanaf het water weer het land op kunnen. Aalko Everhardus: "De reddingsbrug die ik er met mijn bedrijf voor bedacht heb, bestaat uit een constructie met twee oplopende stalen loopplanken met gripplaattreden, welke gedeeltelijk in het water hangt. Hierdoor kan een mens of dier onder water grip krijgen onder zijn voeten of poten en via de stalen loopplanken omhoog lopen. De hele constructie hangt verankerd aan de rand van de beschoeiing en is in hoogte verstelbaar."

De Ontwerpbrochure Handboek oevers van Altena Infra geeft een veelheid aan methoden om oevers te beschermen.
Een geheel andere vorm van beschoeiing kan de Geowall van Netics zijn: door grondstabilisatie met zeolietpoeder kan de grond van de oever als het ware verhard worden.


houten beschoeiing met gedeeltelijke deksloof (hoogendoorn hout):


kunststof planken, horizontaal (saveplastics):


kunststof damwandprofielen, verticale planken (prolock):


ecoblok, hydro-block (haringman betonwaren):


prolock systeem omega (klik voor groter):


 reddingsbrug of eendentrapje (everhardus):


beschoeiing met deksloof; rechts de pontons (drijflichamen) die gebruikt zijn bij het aanleggen van de beschoeiing (damsteegt waterwerken):


beschoeiing met eendentrapje (foto joostdevree):


13 km beschoeiing... (l.j. stoop):


aanbrengen beschoeiing, gesteund door lange palen (foto joostdevree):


Verg. damwand, kwelscherm (bij kwel).

Eng. revetment, lining; soms: campshot, campshedding (to campshed); de beschoeiing van een bouwput is sheetpile wall, sheetpiling