home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bedding

 

bedding

1. De bedding is de grondslag of het onderlichaam voor zware lichamen zoals van wegen, spoorwegen, zware werktuigen. Zie verder bij ballastlaag (ballastbed).
Op de afbeelding is rechts onderin de oude bedding te zien van deze spoorweg. Foto Dave Habraken.2. De bedding is een vrij losse laag waarin een harder materiaal gelegd wordt, bijvoorbeeld tegels worden gelegd in een bedding van zand. 
(Wellicht werd om die reden de legzijde van een steen ook wel eens bedding genoemd?)


3. Ook: bed, rivierbedding. De bedding van een rivier is de geul waardoor de rivier stroomt, de bodem tussen de oevers. De rivier schuurt zijn eigen bedding uit (verticale erosie). In dit geval kan ook sprake zijn van zomer- en winterbeddingen, afhankelijk van de waterstand in dat seizoen.Eng. bed, streambed


4. In het Vlaams betekent bedding ook tracé, een baan van een tram, bus of trein. Vaak is hier sprake van een "eigen bedding": een eigen, vrije baan.


5. In de geologie is bedding ook een bodemlaag.