home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


basis

 

basis

De basis is dat waarop iets rust of steunt; vaak betekent het voetstuk, grondslag, grondvlak, maar ook bijvoorbeeld uitgangspunt.
Zie bijvoorbeeld bij fundering (fundament) basement, voet, plint, schacht, krepidoma, substraat.

De term basis is afkomstig van het Griekse basis (schrede, fundament), afleiding van het werkwoord bainein (gaan); bron Etymologiebank.