home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


balkdragende muur

 

balkdragende muur

Een balkdragende muur is een muur waar de uiteinden van één of meer balken op rusten. 
Zie ook dragende functie.