home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Arbouw

 

Arbouw

Arbouw is een kennisinstituut dat door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht is om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland (een overkoepelend orgaan dat de belangen van zeer veel bouwbedrijven behartigt), OnderhoudNL (Stichting FOSAG-NOA, een ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche), FNV Bouw  en CNV Vakmensen (beide vakorganisaties voor werknemers in de bouw).

Arbouw geeft o.m. brochures, tools, poster, films uit over arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld de bedrijfstakatlas, arbeidsinspectie (boetes in de bouw, zie ook Inspectie SZW), beroepenfolders (hoe veilig en gezond te werken voor verschillende beroepen in de bouw), over lawaai, medische keuringen, schadelijke stoffen, valgevaar. 

Arbouw bestaat uit een aantal taakgerichte afdelingen: 

"Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)
De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling doet onderzoek naar arbeidsomstandigheden, arbovriendelijke werkmethoden en -technieken, de aard en ernst van arborisico's, beroepsziekten en ongevallen. De onderzoeksresultaten vormen regelmatig de basis voor het ontwikkelen van praktische instrumenten, normen, richtlijnen, informatiesystemen en voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers.

Bedrijfstakondersteuning (BTO)
De afdeling BTO heeft twee kerntaken. Enerzijds het onderzoeken van de behoeften van de bedrijfstak en anderzijds het toesnijden van de informatie die binnen Arbouw beschikbaar is op de wensen van de bedrijfstak. Daarnaast zorgt zij ervoor dat deze informatie ook daadwerkelijk op de juiste plaats terechtkomt. Om de doelgroepen te bereiken verzorgt de afdeling o.a. voorlichtingssessies en voorlichtingsmateriaal zoals folders, posters, brochures, websites en Arbouw Magazine. Voor vragen over arbeidsomstandigheden is de Arbouw Infolijn iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0341-46 62 22.

Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ)
In de bedrijfstak bouw krijgt iedere werknemer periodiek een oproep van een arbodienst voor een medische keuring. De afdeling Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) van Arbouw organiseert en coördineert dit. Dit betekent o.a. dat BGZ de arbodiensten opdracht geeft de werknemers uit te nodigen, dat zij de arbodiensten informeert over hoe zij de keuring dienen uit te voeren en dat zij zorg draagt voor de betaling van de keuringen. De uitslagen van de verschillende gezondheidskeuringen kunnen voor Arbouw weer reden zijn tot onderzoek."

Tekst van Arbouw.
Zie ook arbo en Inspectie SZW.