home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


annuli, anuli, ringen in hals van dorisch kapiteel

 

annuli, anuli

Annuli zijn bij een Dorisch kapiteel de ringen die gelegen zijn in de hals van het kapiteel, tussen de echinus (het "kussen" onder de abacus, de dekplaat tussen zuil en architraaf) en het hypotrachelion (overgang naar de gecanneleerde schacht). 
De bedoeling van de annuli is wellicht de cannelures visueel te scheiden van de echinus.


(los) dorisch kapiteel met abacus, echinus, annuli en hupotrachelion  
(copyright jean penders, utrechts documentatiesysteem):


detail van de ringen van een dorisch kapiteel, 5e eeuw v.chr.  (university of haifa):


De term annuli is meervoud van annulus en is Latijn (ring). Wellicht is anuli (met één n, enkelvoud anulus) taalkundig correcter, maar men komt toch annuli (met dubbel-n), als ringen bij het kapiteel, vaker tegen.
Het enkelvoud van annuli is annulus; omdat er meestal meer ringen zijn die samen de "annuli" vormen, wordt het enkelvoud niet vaak gebruikt.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Eng. annuli