home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


anhydrietvloer

 

anhydrietvloer

Ook, officieel: calciumsulfaatgebonden gietvloer. Een anhydrietvloer is een betonachtige dekvloer van ca. 50 mm dikte op basis van gips. Een anhydrietvloer is een tussenlaag die de functie vervult van een harde uitvlaklaag op een draagvloer. Het doel van deze overgangslaag is, na schuren, een vlakke ondergrond te verkrijgen voor de uiteindelijke vloerbedekking. 

Anhydriet is het bindmiddel, een watervrij gips dat door een reactie met water kan verharden en zo toeslagmaterialen aan elkaar kan kitten. Anhydriet is "gips zonder kristalwater": het is calciumsulfaat CaSO4 met een paar procent vloeispaat (calciumfluoride) en de gedehydrateerde vorm van gips (gips zonder water). Gips is de hydrateerde vorm, CaSO4.2H2O.

Voordelen van anhydriet:
de verharding vindt plaats zonder noemenswaardige vormveranderingen (grote vormvastheid)
- goede warmte-overdracht bij vloerverwarming omdat de buizen 100% omhuld worden door vaste (geleidende) stof; bij toepassen van vloerverwarming een ca. 70 mm dikke anhydrietvloer toepassen incl. de bedrading
- grote vlakheid
- minder naden omdat stortnaden en dilatatievoegen ontbreken.

Na het harden van de vloer moet de film die zich op de anhydrietvloer heeft gevormd, worden verwijderd om:
- de anhydrietvloer goed te kunnen laten drogen (ca. 1 week droogtijd per cm dikte anhydrietvloer)
- een goede hechting met een te lijmen vloerbedekking mogelijk te maken.

Anhydriet wordt ook toegepast als bindtijdregelaar (een hulpstof): toevoeging van een kleine hoeveelheid anhydriet of gips remt de reactie van cement met water af.  
Om eventueel optredende scheuren in de anhydrietvloer te voorkomen kan tussen de betonnen of schuimbetonnen ondervloer en de anhydriet dekvloer een folie worden toegepast. Een anhydriet dekvloer wordt drie dagen na de betonvloer aangebracht en is de volgende dag al beloopbaar.

"In CUR-Aanbeveling 107 'Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel' is een eis ten aanzien van het drogingsgedrag van de gietvloer opgenomen. Hierbij wordt onder laboratoriumcondities het vochtgehalte van ten minste 4 cm dikke proefstukken in de tijd gevolgd zonder dat er sprake is van geforceerde droging. Na ten hoogste 28 dagen moet het proefstuk een vochtgehalte van < 0,5% m/m hebben bereikt."
Die 0,5% als criterium voor het vochtgehalte is gekozen omdat bij een dampdichte vloerbedekking (o.m. PVC, linoleum, keramiek tegels met een cementgebonden tegellijm) dit het maximale percentage mag zijn om de vloerbedekking op de gietvloer te leggen. Voor dampopen vloerbedekking (o.m. tapijt met een jute rug, naaldvilt, keramiek tegels met een gipsgebonden lijm) mag het vochtgehalte maximaal 1,0% zijn. Een anhydrietvloer kan door (centrale) verwarming gedroogd worden, maar ook door gebruik te maken van elektrische bouwdrogers; zet in die gevallen wel af en toe de ramen open om de vochtige lucht uit huis te laten verdwijnen (bij ontvochten met condensdrogers deze af en toe verplaatsen en bijtijds de opvangbakken legen).

Anhydrietvloeren worden vaak als gietvloer uitgevoerd, voor een snellere plaatsing en voor minder zwaar werk. 


Anhydrietvloer Arbovriendelijk
"Het gieten en afwerken van de anhydriet gietmortel is een arbeidsvriendelijke productiemethode, die bijdraagt aan de discussie omtrent de Arbo-omstandigheden bij de uitvoering van werkzaamheden. De gietmortel wordt verpompt via een slang en kan zodoende in een staande werkhouding verwerkt worden. Hiermee wordt de fysieke belasting aanzienlijk teruggedrongen en wordt ernstige gezondheidsschade voorkomen. Het afwerken van de vloer gebeurt met een lichte aluminium drijfrei." (Uit de folder Eigenschappen Gyvlon Reno anhydrietvloer.)


het arbeidsvriendelijk gieten van een anhydrietvloer:


anhydrietvloer op schuimbeton (stichting schuimbeton):


Documentatie
- Voor verschillende mogelijkheden van een anhydriet gietvloer, bijvoorbeeld in combinatie met vloerverwarming, kan de Bestekservice/vloeradviseur van Gyvlon worden gebruikt.
- Eigenschappen Gyvlon Reno anhydrietvloer

- Productinfo Gyvlon Reno anhydrietvloer
 
Met dank aan o.m. Cement & Beton, Natuurinformatie, Stichting Schuimbeton, Vloerenbedrijf Van Rijbroek, Van Nieuwpoort Betonmortel en Gyvlon.

Verg. magnesietvloer.

Eng. anhydrite floor