home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


afschalen

 

afschalen

1. Een afgeschaalde steen is een steen of baksteen waarvan men de te zachte korst heeft verwijderd. (Bron De Taal der Bouwbedrijven, 1914.)
Fr. ébousiner; afgeschaalde steen is pierre ébousinée


2. Afschalen is het verwijderen van het buitenste gedeelte van een boomstam, te weten dat gedeelte waaraan de bast zit. (Woordenboek der Nederlandse Taal).