home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


aanbranden of inwassen is het aanbrengen van een mengsel van pure cement en water op een natgemaakte vloer of muur om de hechting met

 

aanbranden
Ook: inwassen. Aanbranden is het aanbrengen van een mengsel van pure cement en water op een natgemaakte vloer of muur, met als doel de hechting met de specie die op die vloer of muur moet komen te verbeteren. 
Voorbeeld van aanbranden: "Servofix SLA component A met ca. 27% water mengen en met een kwast of veger dekkend aanbrengen. Op de nog glanzende aanbrandlaag de aardvochtige specie aanbrengen die dient te worden verdicht. De tussenlaag mag niet glad worden afgewerkt." 
De aanbrandlaag is de dunne mortellaag die bij het aanbranden ontstaat. 


rechts wordt aangebrand en links is men, na het aanbranden, al bezig de specie aan te brengen:


De aanbrandlaag is de dunne mortellaag die bij het aanbranden ontstaat. 

Verg. spritsen.

Eng. to render cement slurry, to render neat grout (aanbrandlaag is layer of cement slurry, layer of neat grout)