voegroller

Ook: pointmaster, easypointer, multi-pointer. Een voegroller is een roller waarmee de metselaar de voeg aandrukt en afwerkt. Het aandrukken heeft een versteviging van de voeg tot gevolg (de voeg wordt compacter) terwijl gelijktijdig de voeg wordt afgewerkt (navoegen is niet nodig). 

Door verwisseling van het voegelement ("voegpen") kunnen verschillende voegtypen worden gemaakt (vlak, geprofileerd, schaduw). Een voegroller maak ook het doorstrijken van voegen mogelijk. Voor de verschillende voegbreedten zijn er voor de pointmaster verwisselbare voegblokjes van bijvoorbeeld 8, 10 en 12 mm. Een speciale combi uitvoering van de pointmaster is geschikt voor het uitkrabben en doorstrijken van voegen.
Bij pointmasteren dient het gereedschap regelmatig schoongemaakt te worden.

Voor gebruik van de voegroller dient het metselwerk redelijk vlak te zijn, anders wordt het voegwerk niet mooi. De voegroller is daarom minder geschikt voor gebruik bij breuksteen en helaas in het geheel niet voor behakte steen.


doorstrijken, verdichten met voegroller:


voegroller pointmaster en bijbehorende hulpstukken, voor uitkrabben of voorstrijken;
klik voor de brochure (schuddebeurs vlaardingen):


voegroller, wat hulpstukjes voor het voegen en
het resultaat (schuddebeurs vlaardingen):


Documentatie
- Brochure voegroller Pointmaster


De termen pointmaster en easypointer zijn afkomstig van de Engelse term pointing waarbij het voegwerk in één handeling met het metselen wordt uitgevoerd ("doorstrijken"; voegen na het uitkrabben is to joint in het Engels). Met dank aan .

Met dank aan o.m. Schuddebeurs (010-4351699).