trapboom

Ook: wang. Een trapboom is één van de twee balken ("bomen") van een trap waartussen de treden en de stootborden gevat zitten. Een trapboom draagt dus de traptreden. 
De boom aan de muurzijde is de buitenboom, die aan de binnenzijde de binnenboom of keepboom.
Zie verder bij trap, voorhout.

Eng. string, stringer, stringboard