overpan

De overpan is de bovenste pan van een holle/bolle pannendak, dus de bolle pan, die de naad tussen de holle pannen afdekt.
Verg. onderpan.