ongewapend beton

Bij ongewapend beton is geen wapening toegepast. 
Voorbeelden van ongewapend beton zijn stampbeton, ongewapende funderingen voor lichte constructies (ook vloeren van bv. schuurtjes), soms betonwegen (wanneer scheurvorming kan optreden, bij putten e.d., dient lokaal wapening toegepast te worden) en de betonconstructies van bv. de Romeinen

Verg. gewapend beton, voorgespannen beton.

Eng. plain concrete