neus

1. Met neus kan de trapneus bedoeld worden: het over- of uitstekende deel vooraan de trede (in bovenaanzicht overlapt de neus). De neus is nuttig omdat hiermee het loopvlak vergroot wordt. Ideaal bij een grootte van 5 cm. Zie trap, voorbeelden van trappen en bv. vele afbeeldingen en trapkenmerken (pdf van ir. Chr. Decaesstecker van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTCB). 
Zie ook wellat.
Eng. nosing


2. De neus is ook het uitstekend nokje van een dakpan.
Eng. rib


3. De neuslijst is een vaak geprofileerde lijst op het buitenboeiboord van een dakgoot.