lintbebouwing

Lintbebouwing bestaat uit een langgerekte lijn van veelal vrijstaande bebouwing langs een weg, rivier of kanaal. 
Bijvoorbeeld Stadskanaal en een deel van Voorschoten (afbeelding onder) hebben lintbebouwing.Eng. ribbon development