kaphamer

Een kaphamer is een stratenmakershamer waarmee straatstenen in het gareel worden gelegd. Met behulp van een sabel wordt een steen op het juiste punt doorgeslagen (gekapt).

Zie ook de stratenmakershamer voor een iets ander model.
Zie ook Voorbeelden van hamers.

Eng. brick hammer, bricklayer's hammer