inwassen

Na het aanbrengen van tegelwerk wordt de voeg gevuld ("ingewassen") met speciaalvoeg of zilverzandcement en water.Eng. dry-sand grouting