geotextiel

Geotextiel is een kunststof weefsel met de volgende eigenschappen:
- waterdoorlatend
- rot niet
- schimmelt niet
- heeft rek 
- heeft grote breuksterkte
- is bestendig tegen alle natuurlijke stoffen die in de bodem voorkomen. 

Geotextiel wordt gebruikt voor drainage en tegen afschuiven van grond van een dijk, tegen piping en tegen uitspoeling van oevers (erosiebestrijding). 
Er zijn geweven (woven) en niet-geweven (non-woven) geotextiels met diverse karakteristieken (treksterkte, rek bij breuk e.d.).

Een voorbeeld is Typar. Een scherm dat juist alle stoffen tegenhoudt, zoals noodzakelijk bij sterk verontreinigde grond die niet gesaneerd kan worden, is geolock.

Afbeeldingen Geotechnics en Cofra.
Zie ook grondverbetering, drainage, geogrid, geolock, hdpe, TenCate Geotube.

Eng. geotextile