daktrim

Ook: dakrandprofiel. Een daktrim is een afwerkstrook (profiel) van de rand van een aluminium, bitumen of zinken dak.
De daktrim dient de dakrand te beschermen tegen o.m. inwateren en om de dakbedekking aan te drukken. 
Een daktrim met kraal wil zeggen dat er een halfronde beŽindiging is van het profiel waardoor de dak door een fraaie vorm afgerond wordt.

Bij de onderste foto is duidelijk scheurvorming te zien in de randstrook met dubbele inlage ter plaatse van de stuiknaad van de daktrimmen. 
daktrim met kraal (wicor / slot er op):


 dakbedekking met scheur bij de stuiknaad van de daktrimmen:


Documentatie
-
Brochure daktrim, knelstrip en andere dakrand- en muuraansluitingen (van Roval)

Zie ook Dakweb.
Verg. knelstrip (knelprofiel), waterbord, windveer.

Eng. edging strip