afkalven

Bij afkalven glijdt een deel van de oever in het water. Het water kan parallel aan de oever stromen, maar ook daar loodrecht op. Door het stromende of beukende water lossen bestanddelen van de oever ter hoogte van de waterspiegel in het water op waardoor de erboven liggende grond in het water brokkelt, valt of glijdt. Ook door onderwaterstromen en door de druk van vrachtverkeer kan een ernaast liggende oever afkalven, de grond wordt in dit geval in het water geduwd. 

Een beschoeiing gaat het afkalven tegen door de oever te beschermen (symptoombestrijding van afkalven: het lost het probleem op zonder de oorzaak aan te pakken; vaak is dit echter voldoende).
Soms kunnen de wortels van knotwilgen e.d. aan de oever afkalven tegengaan. 
Dammen haaks op de loop van het water (dwarsdammen, kribben) en dammen in de loop van het water (strekdammen) verlagen de stroomsnelheid evenwijdig aan de oever, waardoor afkalving vermindert (oorzaakbestrijding afkalven).

Bij voortdurend afkalven zal de waterloop veranderen, waardoor bijvoorbeeld rivieren meanderen (een meanderende rivier slingert losjes door het landschap).


voorbeeld van afkalven (foto joostdevree):


de afkalvende kust van happisburgh in engeland;
klik voor de locatie in google maps:


afkalven tegengaan door beschoeiing (oude en nieuwe beschoeiing hier te zien; simav)


afkalven tegengaan door kribben en strekdam (de stroomdraad geeft de stroming aan):


oeverbescherming met o.m. betonnen elementen (altena infra):


Verg. afboeren, erosie.

Eng. to cave in, to give way, to fall in, (to erode)